دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی نجفآباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان ممتاز رتبه اول 50% تخفیف شهریه ثابت  رتبه دوم30% و رتبه سوم 20% تخفيف شهريه ثابت داده مي شود. 2) دانشجويان با درخواست وام شهريه سه ترم ازطرف صندوق رفاه دانشجويي تقاضا كرده و به آنها وام داده مي شود 3) دانشجويان شاهد و ايثارگر نيز بدون پرداخت شهريه مي توانند ثبت نام نمايند 4) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و ... نيز مي توانند از تخفيفات مربوطه بهره مند شوند. نشاني: نجف آباد، خيابان امام خميني(ره)، نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي. تلفن:42455447-42443774-44443771-424443773-031

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
30803 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 6
30804 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی صرفا سوابق زن و مرد 6
30805 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 6
30806 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
30807 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
30808 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 10
30809 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 10
32378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
32379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید