دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر مي باشد. 2) دانشجويان رتبه هاي اول، دوم و سوم از تخفيف شهريه بهره مند مي شوند . 3) نشاني : مازندران ، محمودآباد، كيلومتر 2 جاده آمل. تلفن:7789784-7789302-7789217-0122

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
33212 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 18
33213 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18
33214 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 18
33215 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 18

نظر خود را بنویسید