دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
31409 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 6
31410 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 6
32059 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32973 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
32974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
49018 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا - بندرگز گلستان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید