دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشکده علوم پزشکی خوی و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12791 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20
12792 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12793 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی پرستاری با آزمون زن و مرد 34
12794 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 35

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18599 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید