دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اراک و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
دانشگاه اراک
1) اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند 2) نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون زن و مرد 55
13010 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 60
13012 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 60
13013 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13014 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 60
16005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 30
16006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 27
13015 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 10

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18620 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 48 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید