دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه اردکان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه مي باشد. 2) اسكان خواهران دانشجو صرفا در خوابگاه هاي خودگردان صورت خواهد گرفت. 3) هر چند اين دانشگاه براي اسكان برادران دانشجو محدويت خوابگاهي دارد، ليكن تلاش خواهد نمود تا درصدي از دانشجويان را در خوابگاه خودگران اسكان دهد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13016 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 25
13017 روزانه دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن 25
13018 روزانه دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 25
13022 روزانه دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 25 محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه (س)
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 15
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون زن 15
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 15
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
13019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی با آزمون زن 10
13020 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون مرد 10
13021 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 10
13023 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده با آزمون زن 10 محل تحصیل مرکز آموزش عالی حضرت خدیجه (س)
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 6
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون مرد 6
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12

نظر خود را بنویسید