دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1- اين دانشگاه به دليل تكميل ظرفيت خوابگاه هاي موجود، مطلقا تعهدي در قبال ارائه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. 2- نشاني: بروجرد، كيلومتر 3 جاده بروجرد - خرم آباد. صندوق پستي: 176 تلفن 42468223 نمابر: 42468320-066

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 60
13002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون زن 60
13003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 60
13004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 60
16001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن 48
13005 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 20
13006 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق با آزمون مرد 20
13007 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی با آزمون زن 20
13008 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث با آزمون مرد 20
16002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 12

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18198 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 4 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرددانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان

نظر خود را بنویسید