دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه آیت اله حایری - میبد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) پوشش خواهران در اين مجتمع چادر مي باشد. 2) نشاني: ميبد، ميدان دفاع مقدس، كيلومتر 3 جاده ميبد ندوشن. تلفن: 323575050-035

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13575 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی با آزمون زن و مرد 40
13576 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق با آزمون زن و مرد 35
13577 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 35
13578 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13579 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 40
16511 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 21
16512 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون زن و مرد 24
16513 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 21
16514 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 21
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 36

نظر خود را بنویسید