دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه بجنورد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه بجنورد

دانشگاه بجنورد در سال ١٣٨٤ با نام دانشکده‌ی فنی و مهندسی شروع به فعاليت کرد. در همان سال با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی به دانشگاه بيرجند تغيير نام داد. اين دانشگاه اکنون دارای سه رشته‌ی مهندسی شهرسازی، مهندسی صنايع و مهندسی کامپيوتر است که به تربيت دانشجو مشغول هستند.
دانشگاه بجنورد فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامين آن ندارد. 2- نشاني: بجنورد، كيلومتر 4 جاده اسفراين. صندوق پستي:1339 كدپستي: 9453155111 تلفن: 13-32284610 نمابر: 322140700-058

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13091 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق با آزمون زن و مرد 45
13092 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 50
13093 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45
13094 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 50
13095 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 45
16066 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 60
16067 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن و مرد 36
16068 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون زن و مرد 27
16069 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 30

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18626 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید