دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه بزرگمهر قاینات و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13096 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 60
13097 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 60
16070 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 36
13098 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13099 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16071 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید