دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
43002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
43004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
45830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
45832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
45833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
45834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
45835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید