دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

اصفهان - شهرستان لنجان - شهر زاینده رود - صندوق پستی 347-84715 آموزش 03152666660 اداری -مالی 03342666779 zayandehrood_pnu@yahoo.com

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 30
43055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
43059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45886 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
45887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
45888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
45889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید