دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
43110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
43112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
43116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
43118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
45944 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
45945 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
45947 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
45948 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
45949 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نایین اصفهان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید