دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
43326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
43327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
43328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
43329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
46195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
46196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
46197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
46198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید