دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

پاکدشت ، میدان پارچین ، جاده اختصاصی پارچین ، روبروی شهرک سامان شهر تلفن های شهری (گویا) 16الی 36073014 - 021 آدرس پست الکترونیکی دانشگاه : info@pakdasht.tpnu.ac.ir کدپستی دانشگاه : 3391413889

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
40314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق با آزمون زن و مرد 50
46247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 30
46248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 30
46249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 30
43374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
43375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
43376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
43377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
43379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 72
43381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
43382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
43383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
46250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
46252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
46253 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 48
46254 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
46255 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید