دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

استان فارس - شهرستان استهبان - بلوار سرداران شهید - دانشگاه پیام نور مرکز استهبان کد پستی: 7451654916 تلفن 2-07153229040

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 45
44178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
46986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
46987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
46990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
46991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید