دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
44234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44236 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44238 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
44239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید