دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44248 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44249 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44250 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 72
44251 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
44252 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید