دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
47095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید