دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 72
44289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
47097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 48
47099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید