دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
47102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید