دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
44294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیضا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45

نظر خود را بنویسید