دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
44299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
47106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 24
47107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید