دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
44306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید