دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 45
47147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید