دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید