دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44339 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 45
44340 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
44341 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44342 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
47162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 30
47163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید