دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
47627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 30
44881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 45
44882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 45
44884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45

نظر خود را بنویسید