دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44961 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 45
44962 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44963 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44966 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44967 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44968 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 24
47685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید