دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
44969 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44970 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 72
44972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
44973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
44974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
44975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
44976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 24
47694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47698 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30
47700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید