دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

آدرس پست الکترونیک: info@pnuma.ac.ir  آدرس ساختمان مرکزی: محمودآباد - کیلومتر 5 جاده محمودآباد به آمل - دانشگاه پیام نور مرکز محمودآباد شماره تلفن  گویا دانشگاه:012244789218 -  012244789219 - فکس: 012244789220

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 45
45053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 45
45054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
45056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 24
47772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 30
47775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید