دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 45
45063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
47781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید