دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
45065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 45
45066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 45
45068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 45
45069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 45
45070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 45
47783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 30
47784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
47785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 30
47786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 30
47787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 30

نظر خود را بنویسید