دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه جهرم و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) ارائه ي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان مي باشد. 2) نشاني: جهرم، بلوار سپاه. كدپستي: 7413766171 صندوق پستي : 7413511 تلفن: 54344445 نمابر : 54344446-071

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13184 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13185 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13186 روزانه دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی با آزمون زن و مرد 35

مناطق محروم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18276 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون زن 1 نیمه متمرکز - دانشگاه جهرم پذیرش در نیمسال دوم تحصیلینیمه متمرکز - دانشگاه جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان کهکیلویه و بویراحمد

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18632 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید