دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه جیرفت و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق مي گيرد. 2) نشاني: جيرفت، كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 364 تلفن: 3-43347061 نمابر: 43347065-034

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13187 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 35
13188 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13189 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13190 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13191 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی با آزمون زن 15
13192 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13193 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا با آزمون زن و مرد 15
13194 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15

نظر خود را بنویسید