دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه حكيم سبزواري به داوطلبين حائز رتبه 1 تا 99 (زير 100 ) در تمامي گروه هاي آزمايشي كه يكي از رشته هاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند، در صورت پذيرفته شدن، ماهانه مبلغ 5000000 ریال حداکثر تا 2 سال پرداخت خواهد نمود. 2) اين دانشگاه در ارائه خوابگاه دولتي محدوديت دارد. داوطلبان گرامي به اين موضوع توجه جدي نمايند 3) داوطلبان جهت دسترسي به اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. 4) نشاني: سبزوار، توحيدشهر تلفن: 4410581-0571

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13195 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا با آزمون زن و مرد 180
13196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 40
13197 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 48
13198 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 50
13199 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40
13200 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 48
13201 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 50
13202 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 48
13203 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 50
16131 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 25
13204 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق با آزمون زن و مرد 10
13205 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 12
13206 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13207 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 10
13208 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 12
13209 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 10
13210 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 12
13211 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 10
16133 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
15909 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 54

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18633 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید