دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – كد پستی 37551- 31979 تلفن تماس :34579600-26-98+ پست الکترونیک : info@khu.ac.ir

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13214 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ با آزمون زن و مرد 35
13215 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13216 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا با آزمون زن و مرد 55
13217 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 30
13218 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13219 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 60
13220 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 40
13221 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 35
13222 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 30
13223 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز راهنمایی و مشاوره با آزمون زن و مرد 35
16144 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
16147 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 18

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18634 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون زن 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18635 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم ورزشی با آزمون مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید