دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه زابل و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 2) دانشگاه زابل هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. 3) به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده مي شود.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13242 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 40
13243 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 40
13244 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 40
13245 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40
13246 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 40
16180 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24
13247 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 20
13248 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 20
13249 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون زن و مرد 20
13250 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 20
13251 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 20
16181 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 12
16188 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15911 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15912 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 36 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18638 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید