دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه شاهد - تهران و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

كليه متقاضيان تحصيل در رشته هاي تحصيلي دانشگاه شاهد، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت تمايل با در نظر داشتن شرايط و ضوابط اختصاصي دانشگاه به شرح ذيل، مي توانند نسبت به انتخاب رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه، در اولوي تهاي 1 تا 150 فرم انتخاب رشته خود اقدام نمايند. 1) اعتقاد به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام. 2) اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه، جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. 3) عدم وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازما ن ها و گروه هاي غيرقانوني . 4) نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر. 5) پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه. 6) اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در خصوص صلاحيت هاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق، بررسي لازم از سوي هسته دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود. نشاني: آزادراه تهران، قم، روبروي حرم مطهر امام خميني(ره).

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13299 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق با آزمون زن و مرد 60 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13300 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13301 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13302 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13303 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13304 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13305 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 35 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16242 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 36 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16243 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 36 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 24
16245 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 24

نظر خود را بنویسید