دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه متناسب با امكانات خود به پذيرفته شدگان حائز شرايط، خوابگاه واگذار خواهد كرد. 2) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. 3) نقل و انتقالات دانشجويي (مهمان، انتقال دائم و تغيير رشته) به هر يك از دانشگاه هاي تبريز ممنوع است. بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاه ها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد 4) كليه داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطلاع از ساير ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه، به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند . 5) نشاني محل اصلي دانشگاه، كيلومتر 35 جاده تبريز مراغه مي باشد. كدپستي: 5375171379 صندوق پستي: 53714161 تلفن: 34327500-041

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13363 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13364 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13365 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق با آزمون زن و مرد 35 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13366 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13367 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13368 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13369 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13370 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13371 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
13372 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده با آزمون زن و مرد 40 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16288 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16291 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 24 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16292 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن 36 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16293 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 72 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16294 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 18 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه
16295 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 9 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18646 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید