دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

بزرگراه آزادگان، مسير شمال به جنوب، احمدآباد مستوفي، بعد از ميدان پارسا، انتهاي خيابان انقلاب، مجتمع تحقيقاتي عصر انقلاب 56276020-27
الف) شرايط عمومي: خوابگاه فقط به داوطلبان شهرستاني پذيرفته شده دوره روزانه تعلق مي گيرد. ب) شرايط اختصاصي رشته هاي نيمه متمركز دوره روزانه: 1) داوطلب بايد مومن و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران باشد. 2) حداكثر سن 25 سال تمام (با احتساب دوران خدمت نظام وظيفه) تبصره: كاركنان رسمي قطعي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران در صورت باقي ماندن حداقل 12 سال تمام سنوات خدمت، مي توانند در آزمون شركت نمايند . 3) موفقيت در مصاحبه حضوري (عمومي وتخصصي). 4) تأييد گزينش سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 5) برخورداري از سلامت كامل به تأييد مركز بهداشت سازمان صدا و سيما. تذكر: متقاضيان پس از مصاحبه حضوري، تأييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به ترتيب اولويت، پذيرش خواهند شد. تأكيد مي شود پس از اعلام نهايي نتايج، تحت هيچ شرايطي به اعتراضات رسيدگي نخواهد شد. 6) حضور پذيرفته شدگان به صورت تمام وقت بوده و ملزم به گذراندن دوره ها و دروس خاص ارائه شده از سوي دانشگاه هستند . 7) دانشجويان در طول تحصيل و برابر ضوابط، كمك هزينه تحصيلي دريافت مي كنند. 8) پس از فارغ التحصيلي دانشجو، در صورت معرفي دانشگاه و نياز سازمان صدا و سيما، در زمان شش ماه و به شرط قبولي در گزينش و مركز بهداشت سازمان، فرد موظف مي شود به ميزان دو برابر مدت زمان تحصيل در هر يك از مراكزي كه سازمان تعيين مي نمايد، مشغول به انجام خدمت شود. 9) ادامه تحصيل دانش آموختگان در مقاطع بالاتر منوط به كسب موافقت و صدور مجوز از سوي دانشگاه مي باشد. تبصره: دانش آموختگان رتبه اول هر رشته براساس آيين نامه استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند در مقطع بالاتر ادامه تحصيل دهند. 10 ) افرادي كه در طول تحصيل به هر دليلي از ادامه تحصيل باز بمانند، ملزم به پرداخت خسارت مي باشند. 11 ) برابر ضوابط و مقررات دانشگاه به دانشجويان (بغير از ساكنين استان تهران و البرز)، خوابگاه دانشجويي تعلق مي گيرد. تذكر مهم: شرايط و ضوابط فوق الذكر صرفاً مربوط به دوره روزانه بوده، لذا داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن موفقيت در مصاحبه حضوري، برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به نوبت دوم رشت ههاي مختلف تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (پرداخت شهريه، عدم ارائه امكانات رفاهي و....) مندرج در اين دفترچه پذيرش خواهند شد

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13383 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری با آزمون مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه 
13384 نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران روزنامه نگاری با آزمون زن و مرد 10 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)

نظر خود را بنویسید