دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) دانشگاه بدليل محدوديت فضاي خوابگاهي در حد مقدورات و با رعايت اولويت (به ويژه رتب ههاي برتر كنكور) درصدي از دانشجويان روزانه را در خوابگاه هاي دولتي اسكان خواهد داد. ساير دانشجويان نيز مي توانند با هزينه شخصي از خوابگا ههاي خودگردان استفاده كنند. 2) دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي در شهرستان دشتستان واقع است. 3) دانشكده فني و مهندسي جم در شهرستان جم واقع است. 4) جهت اطلاعات بيشتر در مورد دانشگاه مي توانيد به سايت دانشگاه مراجعه كنيد.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13418 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی با آزمون مرد 80 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
13419 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی با آزمون مرد 100 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)

نظر خود را بنویسید