دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه گلستان - گرگان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه دو دو شهر گرگان و علي آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي باشد. 2) نشاني: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي:49138157598تلفن و نمابر:2229068-0171

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13479 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 35
13480 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 35
13481 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 30
13482 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون زن و مرد 35
13483 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
16426 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 18
16428 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 21
16432 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 21
13484 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13485 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون زن و مرد 10
13486 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون زن و مرد 10
13487 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون زن و مرد 10
13488 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6

نظر خود را بنویسید