دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه نیشابور و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي مي باشد. 2) نشاني: نيشابور، انتهاي بلوار جانبازان، انتهاي بلوار اديب. تلفن: 43305000-051

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13580 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 30
13581 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 30
13582 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 30
13583 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی با آزمون زن و مرد 10
13584 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی جامعه شناسی با آزمون زن و مرد 10
13585 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 10

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18658 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18679 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید