دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه ولایت - ایرانشهر و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

نشاني: استان سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانشهر، كيلومتر 4 جاده بمپور. تلفن:3314163 تلفكس:3312289-0547

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13586 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 30
13587 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 35
13588 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 35
13589 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 35
13590 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 30
13591 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 35
16515 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 18
16516 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 18
16517 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 18
16518 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 18
13592 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون زن و مرد 15
13593 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان شناسی با آزمون زن و مرد 15
13594 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون زن و مرد 15
13595 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون زن و مرد 15
13596 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 15
13597 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مردم شناسی با آزمون زن و مرد 15
16519 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 9
16520 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
16521 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 9
16522 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 9

نظر خود را بنویسید