دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مجتمع آموزش عالی گناباد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
13648 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون مرد 30
16601 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 36
16602 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون مرد 36
13650 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 60
15928 روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 54
13649 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی حقوق با آزمون زن 10
16603 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن 18
16604 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن 18
13651 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زبان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 30
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27

نظر خود را بنویسید