دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه مرکز آموزش عالی فیروز آباد و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15930 روزانه مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 32
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 8

نظر خود را بنویسید