دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

75 و 50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 2) خوابگاه خودگردان براي ، 1) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته، در پايان هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از 100 دانشجويان در حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه فراهم خواهد شد. 3) نشاني: رشت، جاده لاكان، بلوار پورفسور سميعي، شهرك سيداحمد خميني. تلفن:73-33424372-013

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
32975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
32060 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار- رشت گیلان راهنمایی و مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 54

نظر خود را بنویسید