دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 2) به دانشجويان با شرايط لازم وام تعلق مي گيرد. 3) اين موسسه همكاري لازم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت. 4) به دانشجويان غذاي يارانه اي داده مي شود . 5) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 6) دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد . 7) به دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، علمي و... رتبه هاي اول تاسوم كشوري، استاني يا شهرستاني را كسب نمايند به ترتيب100و50و25 درصد شهريه ثابت تخفيف داده میشود. 8) نشاني: ساري، بلوار فرح آباد، نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي، روبروي هنرستان فيروزيان. تلفن43-33033941-011

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 36
32074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 54
32075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 54
33079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 36
33080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 36
33082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 36
33083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 36
33084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 36
33085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 36
33086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
33087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید