دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان و در رشته گروه علوم انسانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

1) به دانشجويان رتبه اول و دوم به ترتيب 70 و 50 درصد (به شرطي كه داراي حداقل معدل 17 باشند) شهريه ثابت تخفيف داده خواهد شد . 2) موسسه دانشجويان را در خوابگاه هاي مورد تاييد خودگردان اسكان خواهد داد. 3) دانشجويان از وعده غذايي ناهار برخوردار هستند. 4) دانشجويان مي توانند در صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان، ازوام دانشجويي استفاده كنند. 5) نشاني: همدان، ميدان امامزاده عبدالله، بلوار زينبيه، جنب مركز مخابرات. تلفكس:34246747-34246515-081

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
33251 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 36
33252 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 60
33253 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 60
33254 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 60
33255 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 60
33256 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 60

نظر خود را بنویسید